Anar al contingut Anar al peu

Política de privacitat

Política de privacitat

A través de la present política de privacitat SYD ARTIST S.L. desitja informar totes les persones que naveguin i accedeixin a la pàgina web www.sydartist.com sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L'accés a la pàgina web no requereix un registre previ. En tot cas, l'Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través del formulari de contacte d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat per al tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i subsidiàriament en el no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal de SYD ARTIST S.L. li informa:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

SYD ARTIST S.L.

B16741290

Carrer Jaume Roig, 20 – 08928 Barcelona (Barcelona).

Finalitat i conservació de les dades

SYD ARTIST S.L. tractarà les dades dels Usuaris acord les següents finalitats:

1. Gestionar l'ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre l'Usuari i SYD ARTIST S.L. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins haver resolt aquesta sol·licitud.

2. Mantenir informats els usuaris mitjançant comunicacions comercials sobre serveis i novetats de SYD ARTIST S.L. L'Usuari només rebrà les comunicacions comercials en cas d'acceptació, marcant la casella corresponent. Aquestes dades només seran tractades fins al moment en què l'Usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d'oposició.

Legitimació

El tractament d'aquestes dades està legitimat per:

1. Execució de les obligacions contractuals i / o negocials.

2. Consentiment inequívoc de l'interessat per a l'enviament de sol·licituds, inclusió en el procés de selecció o recepció de comunicacions comercials.

Destinataris

Les dades dels usuaris no se cediran a tercers a excepció d'obligació legal.

Drets

En qualsevol moment l'Usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, oposició i supressió les dades, així com els altres drets regulats en el Reglament (UE) 679/2016, és a dir, el dret a la portabilitat i la limitació de l'tractament , mitjançant un escrit acompanyat d'una còpia de l'DNI o document vàlid que l'identifiqui, a l'adreça Carrer Jaume Roig, 20 – 08928 Barcelona (Barcelona) (Ref. «Protecció de Dades»), o a la següent adreça de correu electrònic info@sydartist.com.

SYD ARTIST S.L. informa l'Usuari que, si ho estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l'apartat de contacte?

Quant als formularis del Lloc Web, l'Usuari ha d'omplir els marcats com «requerit». No completar les dades personals requerits o fer-ho parcialment pot suposar que SYD ARTIST S.L. no pugui atendre les teves sol·licituds i, conseqüència, SYD ARTIST S.L. quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l'usuari facilita SYD ARTIST S.L. han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzat i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d'edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a SYD ARTIST S.L. sense el previ consentiment dels seus pares i / o tutors legals.

En el cas que SYD ARTIST S.L. detectés que l'usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d'identitat equivalent, o, si s'escau, l'autorització dels seus pares i / o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d'aquest requisit o manca de resposta.

Mesures de seguretat implantades

SYD ARTIST S.L. informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d'acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i els serveis de la societat de la informació.

SYD ARTIST S.L. té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o de 'medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

SYD ARTIST S.L. disposa de perfils a les xarxes socials per tal de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i oferir el canal d'atenció i interacció social.

A continuació, se citen les xarxes socials en què SYD ARTIST S.L. té perfil obert:

– Instagram

– Facebook

– Youtube

– Twitter

– Tiktok